Taxaties, pacht, onteigening, planschade, aankopen, advisering. Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters voeren een advies praktijk in de provincie Limburg. Wij geven advies op onroerend goed, in het buitengebied en de ontwikkelingszones van de bebouwde kom. Wij focussen op eigendom, pacht/ huur, taxatie, onteigening, aanpassen van bestemmingsplannen, Wet voorkeursrecht gemeenten, planschade, nadeelcompensatie, bestuursrechtelijke schadevergoedingen.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn

 1. Taxaties

  >landelijk vastgoed (zowel bebouwd als onbebouwd)
  >complexe taxaties
  >bedrijfsobjecten in stedelijk agglomeratie
  >incourante objecten
 1. Pacht

  >advisering pachtvorm
  >beheer
  >taxatie pachtprijs

 2. Onteigening


 3. Planschade

  >planschadecommissies
  >risicoanalyses
  >second opinion

 4. Aankopen (namens opdrachtgevers)

  >minnelijke verwerving, bebouwd en onbebouwd
  >projectmatige verwerving
  >bedrijfsverplaatsing

 5. Advisering complexe vraagstukken

  >mediation
  >rechtbankadviezen
Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters
Gelrestraat 77 - Echt
T. 0475 - 54 19 00