Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters, ruimtelijke ordening, bebouwde kom, buitengebied, overheden en particulieren, taxatie, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), Register van de Stichting Vastgoedcert.

Het bedrijf

In ons land blijft de ruimtelijke ordening in beweging, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied stellen overheden en particulieren nieuwe eisen en wensen aan onze leefomgeving. Om deze nieuwe eisen en wensen te kunnen realiseren is het vaak nodig dat de bestaande functies van grond en/ of gebouwen worden aangepast. Het komt regelmatig voor dat de gewenste aanpassingen betrekking hebben op andermans eigendom. Onze werkzaamheden hebben betrekking op deze situaties, wij kunnen zowel overheden als andere initiatiefnemers adviseren over alle relevante aspecten die betrekking hebben op de eigendom en daarvan afgeleide rechten.

Omdat het vaak om ingrijpende processen gaat, proberen wij op een zorgvuldige wijze om te gaan met de wederzijdse belangen. Dat begint met een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving. Bij de taxatie is daarnaast een grondige kennis van de regionale markt noodzakelijk. Waar nodig werken wij samen met vaste en gerenommeerde vakjuristen en andere specialisten.

Om bovengenoemde kwaliteiten te waarborgen zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), en zijn ingeschreven in het Register van de Stichting Vastgoedcert. Wij hechten grote waarde aan een onafhankelijk advies.

NVRNVR > www.rentmeesternvr.nl Open link
Vastgoed CertSt. VastgoedCert > www.vastgoedcert.nl Open link
Rentmeester.pagina.nlAndere rentmeesters > rentmeester.pagina.nl Open link
Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters
Gelrestraat 77 - Echt
T. 0475 - 54 19 00