Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters voeren een advies praktijk in de provincie Limburg. Wij geven advies op onroerend goed, in het buitengebied en de ontwikkelingszones van de bebouwde kom. Wij focussen op eigendom, pacht/ huur, taxatie, onteigening, aanpassen van bestemmingsplannen, Wet voorkeursrecht gemeenten, planschade, nadeelcompensatie, bestuursrechtelijke schadevergoedingen.

Welkom bij Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters

Van harte welkom op de site van Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters.

Kerkhof & Kakkenberg voeren een adviespraktijk in de provincie Limburg.
Onze adviezen hebben betrekking op onroerend goed, overwegend in het buitengebied en in de ontwikkelingszones binnen en aan de rand van de bebouwde kom.

Kernbegrippen zijn eigendom, pacht/ huur, taxatie, onteigening, aanpassen van bestemmingsplannen, Wet voorkeursrecht gemeenten, planschade, nadeelcompensatie, bestuursrechtelijke schadevergoedingen.

Op deze site vindt u een aantal gegevens waardoor u een korte indruk van ons bedrijf en onze activiteiten krijgt. U vindt alle noodzakelijke gegevens om contact met ons op te nemen. Wij streven er naar om op korte termijn te reageren op uw vragen en/ of opmerkingen.

Kerkhof & Kakkenberg Rentmeesters
Gelrestraat 77 - Echt
T. 0475 - 54 19 00